Obec Veľký Klíž
Veľký Klíž

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19. 10. 2020

2020000127

stojan

717,60 EUR

CBS spol. s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000131

toner

26,88 EUR

FaxCopy a.s.

obec

19. 10. 2020

2020000134

aktualiz.K

39,00 EUR

Ing.Hriadeľ A. AHP

obec

19. 10. 2020

2020000132

web

30,00 EUR

Pepax Consulting LLC

obec

19. 10. 2020

2020000137

potraviny

59,23 EUR

Ryba Žilina spol.s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000139

účtovníctv

1 800,00 EUR

Janka Kotulová

obec

19. 10. 2020

2020000128

NC 05/20

132,00 EUR

Robert Stumpel-ROSART

obec

19. 10. 2020

2020000129

hyg.potr.

179,28 EUR

PP-SOT, s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000130

smer.tabul

277,90 EUR

FaxCopy a.s.

obec

19. 10. 2020

2020000140

skúška

115,00 EUR

HAS JP s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000141

previerka

328,61 EUR

HAS JP s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000143

štíty

111,96 EUR

BEQUEM-Peter Dobiaš

obec

19. 10. 2020

2020000133

odpad

708,14 EUR

Borina Ekos s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000138

SW

48,00 EUR

3Wslovakia s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000142

telekom.sl

168,70 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

19. 10. 2020

2020000135

prenájom

68,71 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000136

popolníky

239,58 EUR

REKORD CZ Městský mobiliář, s.

obec

19. 10. 2020

2020000153

webová str

90,00 EUR

Pepax Consulting LLC

obec

19. 10. 2020

2020000145

vyúčt. EE

-87,59 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

19. 10. 2020

2020000146

vyúčt. EE

-41,01 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

19. 10. 2020

2020000147

veľkoobj.z

27,61 EUR

Nehlsen-Eko s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000148

vývoz KO

666,24 EUR

Nehlsen-Eko s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000144

vyúčt.EE

7,63 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

19. 10. 2020

2020000149

internet 6

26,60 EUR

Wircom s.r.o.

obec

19. 10. 2020

2020000150

toner

49,16 EUR

FaxCopy a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 224