Obec Veľký Klíž
Veľký Klíž

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
8. 2. 2021

2021000022

zneškodnenei odpadu 01/2021

601,59 EUR

Borina Ekos s.r.o.

obec

17. 2. 2021

2021000032

telekomunikačné služby

163,76 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

17. 2. 2021

2021000035

vyúčtovanie EE - ZŠ

2,14 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

17. 2. 2021

2021000037

vyúčtovanie EE - VO

133,68 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

17. 2. 2021

2021000038

vyúčtovanie EE - KD

6,27 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

17. 2. 2021

2021000039

zvoz KO 01/2021

603,84 EUR

Nehlsen-Eko s.r.o.

obec

17. 2. 2021

2021000040

veľkoobjemový vývoz 01/2021

9,20 EUR

Nehlsen-Eko s.r.o.

obec

17. 2. 2021

2021000031

elektromateriál - kuchyňa KD

1 292,48 EUR

3M elektro-materiál s.r.o.

obec

24. 3. 2021

2021000071

zimná údržba MK

273,65 EUR

Tech. služ. Partizánske

obec

24. 3. 2021

2021000073

vyúčtovanie EE - VO

25,47 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

24. 3. 2021

2021000074

vyúčtovanie EE - ZŠ

17,11 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

24. 3. 2021

2021000075

vyúčtovanie EE KD

-45,75 EUR

Stredoslovenská energetika a.s

obec

7. 6. 2021

2021000163

ekonomické práce 05/2021

1 800,00 EUR

Janka Kotulová

obec

7. 6. 2021

2021000165

odstraňovanie následov povodne

940,80 EUR

IBG GROUP s.r.o.

obec

7. 6. 2021

2021000166

čistenie odvodňovacích priekop ZŠ

1 612,80 EUR

IBG GROUP s.r.o.

obec

7. 6. 2021

2021000167

spravodaj NC 05/2021

132,00 EUR

Robert Stumpel-ROSART

obec

7. 6. 2021

2021000168

zneškodnenie odpadu 05/2021

1 635,70 EUR

Borina Ekos s.r.o.

obec

7. 6. 2021

2021000169

potraviny pre ŠJ

465,13 EUR

Dana K s.r.o.

obec

7. 6. 2021

2021000170

vytýčenie telekomunikaného vedenia

72,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

7. 6. 2021

2021000171

prenájom kopírky 06/2021

92,29 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

obec

8. 2. 2021

2021000001

zošívačka a náplne

24,00 EUR

Sponka s.r.o.

obec

8. 2. 2021

2021000002

licencia - servis 2021 ŠJ

140,00 EUR

Ing. Ivo Ulrich

obec

8. 2. 2021

2021000003

jedálenské kupóny

1 667,20 EUR

Up Slovensko s.r.o.

obec

8. 2. 2021

2021000004

prenájom kopírky

58,55 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

obec

8. 2. 2021

2021000006

videotelefón

142,58 EUR

3M elektro-materiál s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 166