Obec Veľký Klíž
Veľký Klíž

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
1. 5 .2020

zmluva o vytvorení webového sídla

č. SOD-34-12-2019-SK

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

Obec Veľký Klíž

Galileo Corporation

1. 6 .2020

zmluva o prevádzke webového sídla

č. SOP-34-12-2019-SK

330,00 EUR tristotridsať eur

Obec Veľký Klíž

Galileo Corporation

1. 6 .2020

zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-34-12-2019

0,00 EUR

Obec Veľký Klíž

Galileo Corporation

11. 6 .2020

nájomná zmluva

10/2020

70,00 EUR

SPP

Obec Veľký Klíž

7. 10 .2020

Dohoda č.20/09/010/26

Dohoda č.20/09/010/26

0,00 EUR

Obec Veľký Klíž

UPSVAR Partizánske

7. 10 .2020

Dohoda č. 19/09/012/3

Dohoda č. 19/09/012/3

0,00 EUR

Obec Veľký Klíž

UPSVAR Partizánske

13. 10 .2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-790627728159

Neuvedené

Obec Veľký Klíž

Slovak Telekom a.s.

13. 10 .2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-790627844709

Neuvedené

Obec Veľký Klíž

Slovak Telekom a.s.

21. 10 .2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/047

16 361,00 EUR

Obec Veľký Klíž

Ministerstvo financií SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.