Menu

Obec Veľký Klíž
Veľký Klíž

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13. 2. 2024

2024000001

elektromateriál - ŠJ

447,56 EUR

3M elektro-materiál s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000003

spracovanie PHSR obce 2.splátka

400,00 EUR

MVL Štefánek s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000004

náklady SOU - 3Q 2023

765,38 EUR

Mesto Partizánske

obec

13. 2. 2024

2024000005

preddavok - plyn 01/2024

3 038,00 EUR

SPP a.s.

obec

13. 2. 2024

2024000006

zálohovanie KEO - mzdy

44,00 EUR

Ing.Hriadeľ A. AHP

obec

13. 2. 2024

2024000007

odmeny výkonným umelcom 2024 (MR)

38,40 EUR

Slovgram

obec

13. 2. 2024

2024000008

aktualizácia KEO 2024/02

15,00 EUR

KEO s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000009

potraviny pre ŠJ

59,82 EUR

Ryba Žilina spol.s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000010

servisné práce na PC - mailbox

18,00 EUR

Ing.Miroslav Michalka IT služb

obec

13. 2. 2024

2024000011

vykladanie paliet

96,00 EUR

Dávid Húdok HD Stav

obec

13. 2. 2024

2024000012

sadzba a tlač NC 01/2024

144,00 EUR

Robert Stumpel-ROSART

obec

13. 2. 2024

2024000013

inštalácia aplikácie, technic.podpora

28,80 EUR

MK hlas s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000014

potraviny pre ŠJ

154,72 EUR

René Šiko - Mäso-údeniny

obec

13. 2. 2024

2024000016

potraviny pre ŠJ

413,98 EUR

Dana K s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000017

zber živočíšneho odpadu

62,40 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000018

telekom služby 01/2024

110,16 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

13. 2. 2024

2024000019

služby PO a BOZP 01/2024

100,00 EUR

HAS JP s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000020

zneškodnenie odpadu 01/2024

1 397,05 EUR

Borina Ekos s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000021

vyúčtovanie EE - 01/2024

353,17 EUR

Pow-en, a.s.

obec

13. 2. 2024

2024000028

potraviny pre ŠJ

111,04 EUR

Ryba Žilina spol.s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000031

potraviny pre ŠJ

189,32 EUR

René Šiko - Mäso-údeniny

obec

13. 2. 2024

2024000002

vyúčtovanie EE r.2023

365,28 EUR

Pow-en, a.s.

obec

13. 2. 2024

2024000035

olej, filter - kosačka

85,32 EUR

Šupa technika, Marian Šupa

obec

13. 2. 2024

2024000022

výkon zodp.osoby 01/2024

48,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000023

umiestnenie kontajnerov v obci

120,00 EUR

TextilEco a.s.

obec

13. 2. 2024

2024000024

licencia SW ŠJ 2024

169,00 EUR

Ing. Ivo Ulrich

obec

13. 2. 2024

2024000025

licenčný poplatok

222,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000027

preddavok EE: KD,ZŠ,VO - 01/2024

757,14 EUR

Pow-en, a.s.

obec

13. 2. 2024

2024000034

služby zariadenia 12/2023

54,76 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000032

internet 01/2024

30,60 EUR

Wircom s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000033

predplatné Tempo 2024

35,25 EUR

VYDAVATELSTVO TEMPO s.r.o

obec

13. 2. 2024

2024000015

skládkovanie odpadu 11/2023

622,78 EUR

Borina Ekos s.r.o.

obec

13. 2. 2024

2024000026

preddavok EE:DS, MŠ, OcU, PZ

278,80 EUR

Pow-en, a.s.

obec

13. 2. 2024

2024000030

vyúčtovanie plynu 08-12/2023

-3 278,86 EUR

SPP a.s.

obec

13. 2. 2024

2024000029

vyúčtovanie EE k 31.12.2023

-97,67 EUR

Pow-en, a.s.

obec

11. 3. 2024

2024000037

zálohovanie SW

39,00 EUR

Ing.Hriadeľ A. AHP

obec

11. 3. 2024

2024000038

preddavok EE 02/24 - DS,MŠ,OcU,PZ

284,84 EUR

Pow-en, a.s.

obec

11. 3. 2024

2024000039

preddavok EE 02/24 - ZŠ,KD,VO

787,62 EUR

Pow-en, a.s.

obec

11. 3. 2024

2024000040

preddavok plyn 02/2024

3 038,00 EUR

SPP a.s.

obec

11. 3. 2024

2024000041

aktualizácia KEO 2024/03

15,00 EUR

KEO s.r.o.

obec

11. 3. 2024

2024000042

tabuľky "kamerový systém"

148,80 EUR

TRISTANPRES spol.s.r.o.

obec

11. 3. 2024

2024000043

Obecné noviny 2024

57,20 EUR

Inprost s.r.o.

obec

11. 3. 2024

2024000044

služby - kopírka 01/2024

68,15 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

obec

11. 3. 2024

2024000046

čistenie odpadu OcU

110,00 EUR

Korvas Ján

obec

11. 3. 2024

2024000047

čistenie odpadu MŠ

250,00 EUR

Korvas Ján

obec

11. 3. 2024

2024000048

samolepky s erbom - odpady

1 286,88 EUR

OLYMP ERBY s.r.o.

obec

11. 3. 2024

2024000049

potraviny pre ŠJ

668,46 EUR

Potraviny Vojtech Šelmeci

obec

11. 3. 2024

2024000050

zvoz kom.odpadu 01/2024

756,13 EUR

Nehlsen-Eko s.r.o.

obec

11. 3. 2024

2024000051

poplatok - súťaž Matematický klokan

145,00 EUR

Talentída n.o.

obec

11. 3. 2024

2024000052

vývoz fekálií MŠ

314,64 EUR

Tech. služ. Partizánske

obec

11. 3. 2024

2024000053

internet 02/2024

30,60 EUR

Wircom s.r.o.

obec

11. 3. 2024

2024000036

výkon zodpovednej osoby 02/2024

48,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000054

potraviny pre ŠJ

144,43 EUR

René Šiko - Mäso-údeniny

obec

16. 4. 2024

2024000055

potraviny pre ŠJ

90,34 EUR

Ryba Žilina spol.s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000056

servis okien na ZŠ

700,00 EUR

Papilion plus, s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000057

knihy - čítame pre radosť

256,96 EUR

ALBI, s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000058

autorské odmeny - hudba v MR

25,20 EUR

SOZA slov.ochr.zväz AP

obec

16. 4. 2024

2024000059

smetné nádoby plastové

466,56 EUR

FEREX .sr.o.

obec

16. 4. 2024

2024000060

vyspor.pozemku pod PZ - právne služby

132,00 EUR

BUKNA, advokátska kancelária,

obec

16. 4. 2024

2024000061

údržba SW

21,00 EUR

Ing.Hriadeľ A. AHP

obec

16. 4. 2024

2024000062

výkon zodpovednej osoby 03/24

48,00 EUR

osobnyudaj.sk, s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000063

ND traktor - filtre

124,00 EUR

Šálek s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000064

potraviny pre ŠJ

101,41 EUR

René Šiko - Mäso-údeniny

obec

16. 4. 2024

2024000065

predklad.súhr.správ verejné obstar.

75,00 EUR

eSYST, s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000066

potraviny pre ŠJ

495,20 EUR

Dana K s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000067

aktualizácia KEO 2024/04

15,00 EUR

KEO s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000068

zber kuch.odpad

78,00 EUR

ESPIK Group s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000069

projekt "Čítame pre radosť"

125,95 EUR

KNIHA JAKUB

obec

16. 4. 2024

2024000070

telekom služby 02/24

112,81 EUR

Slovak Telekom a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000071

potraviny pre ŠJ

63,72 EUR

Ryba Žilina spol.s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000072

prenosné planetárium Astro show

158,00 EUR

OZ Astronómia pre všetkých

obec

16. 4. 2024

2024000073

technik PO a BOZP 02/2024

100,00 EUR

HAS JP s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000074

preddavok EE 03/2024

271,91 EUR

Pow-en, a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000075

preddavok plyn 03/2024

3 038,00 EUR

SPP a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000076

odvoz drevnej hmoty

250,00 EUR

Práca s drevom a doprava

obec

16. 4. 2024

2024000077

spílenie stromov

840,00 EUR

Peter Knaze

obec

16. 4. 2024

2024000078

prenájom kopírky a služby s tým spojené

96,14 EUR

CBC Slovakia s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000079

asc agenda ZŠ 2024

189,00 EUR

ASC Appliend Softwarw Consulta

obec

16. 4. 2024

2024000080

preddavok EE 03/2024

722,17 EUR

Pow-en, a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000081

sadzba a tlač NC 02/2024

192,00 EUR

Robert Stumpel-ROSART

obec

16. 4. 2024

2024000082

zneškodnenie odpadu 02/24

443,81 EUR

Borina Ekos s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000083

potraviny pre ŠJ

1 303,06 EUR

Potraviny Vojtech Šelmeci

obec

16. 4. 2024

2024000084

zvoz KO 02/2024

505,72 EUR

Nehlsen-Eko s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000085

tonery, fólia

132,36 EUR

FaxCopy a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000086

vodné - PZ

1,52 EUR

ZVS a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000087

vodné DS Klíž

13,72 EUR

ZVS a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000088

vodné DS Hradište

19,81 EUR

ZVS a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000089

právne poradenstvo

232,48 EUR

Advokátska kancelária

obec

16. 4. 2024

2024000090

odvetranie MŠ

11 608,87 EUR

Clus Mont s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000091

volebné zásteny

1 880,00 EUR

SPIRO, s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000092

vodné OcU

27,43 EUR

ZVS a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000106

vyúčtovanie vodné KD 12.05.23-01.03.24

-29,04 EUR

ZVS a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000107

vyúčtovanie vodné MŠ 03.10.23-01.03.24

-17,70 EUR

ZVS a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000103

potraviny pre ŠJ

118,45 EUR

René Šiko - Mäso-údeniny

obec

16. 4. 2024

2024000104

internet 03/2024

30,60 EUR

Wircom s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000105

vyúčtovanie vodné ZŠ 12.05.23-05.03.24

67,69 EUR

ZVS a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000108

potraviny pre ŠJ

64,75 EUR

Ryba Žilina spol.s.r.o.

obec

16. 4. 2024

2024000102

vyúčtovanie EE 02/2024

-60,22 EUR

Pow-en, a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000093

licencia

195,00 EUR

SmartBooks, a.s.

obec

16. 4. 2024

2024000094

dodávka a montáž žalúzií a sietí MŠ

684,00 EUR

ROČI PLUS s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.