Home Úradná tabuľa

 

Informácia o podmienkach práva voliť a byť voleny

 

 

Pozvánka 7. riadne zasadnutie OcZ

 

 

Prerušenie distribúcie elektriny

 

 

Číslo konania: 261/2019
Dátum začatia konania: 24.9.2019
Dátum zverejnenia informácie: 24.9.2019
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní: 7 pracovných dní
Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – 18 ks borovíc čiernych ,rastúcich na parcele č. 769/2 v katastrálnom území Klíž.
Dôvod výrubu: narušenie stability kanála koreňovým systémom dreviny a nebezpečenstva pádu na budovu futbalových kabín, upchávanie odkvapov ihličím
Žiadateľ: OŠK FO Veľký Klíž, v zastúpení Mgr. Juraj Martiška
Vlastník pozemku: Obec Veľký Klíž

 

Viac článkov...

Meniny má

Dnes: Urban
Zajtra: Dušan

Presný čas

Partizánske a okolie

 

Kniha:
Partizánske a okolie z neba

 

Knihu je možno zakúpiť na obecnom úrade vo Veľkom Klíži

Interaktívna fotomapa

Cestovné poriadky

Ubytovanie v obci

MAS-stredne-ponitrie

Predpoveď počasia

Počítadlo návštev