Home Symboly obce

Erb, vlajka, zástava

Erb: Obec Klíž mala v 18. stor. v obecnej pečati ružu, preto sa do zeleného poľa dal motív známeho kostola sv. Michala z 12. stor. /Kl. Hradište/ a do pravého rohu ruža /v obecnej pečati mal Klíž ružu/. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Vlajka obce Veľký Klíž pozostáva žltých a zelených pozdĺžnych pruhov. Pomer jej strán je 2:3. Vlajka je ukončená zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zástava obce Veľký Klíž má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený, to znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Od vlajky sa odlišuje tým, že vlajka je voľný kus textilu, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom alebo kratším priečnym rahnom.

Zástavu obce Veľký Klíž používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru a to vyvesením na budovách, v ktorých sídli, príp. V sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Meniny má

Dnes: Urban
Zajtra: Dušan

Presný čas

Partizánske a okolie

 

Kniha:
Partizánske a okolie z neba

 

Knihu je možno zakúpiť na obecnom úrade vo Veľkom Klíži

Interaktívna fotomapa

Cestovné poriadky

Ubytovanie v obci

MAS-stredne-ponitrie

Predpoveď počasia

Počítadlo návštev