Home Obecné noviny

 

NOVÝ CLUS S DVOJNÁSOBNÝM OCENENÍM

 

V Bratislave sa 4. novembra 2011 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov na Župnom námestí uskutočnilo slávnostné vyhlásenie Celoslovenskej novinártskej súťaže o najlepšie miestne a regionálne noviny.

 

Odborná porota vyberala z viac ako 330 časopisov a novín, ktoré boli súčasťou 110 súťažných prihlášok.

 

Časopisy a noviny hodnotila v šiestich kategóriách: obce do 1 000, obce nad 1 000 obyvateľov, mestské časti, mestá, regionálne, kultúrno-informačné a kultúrnoturistické noviny a časopisy. Kritériami hodnotenia boli publicistická kvalita a odborná fundovanosť obsahu periodika, tematické a obsahové zameranie, jazyková úroveň, výtvarné a typografické spracovanie a polygrafický výstup.

 

Porota navrhla udeliť 19 súťažným novinám a časopisom umiestnenia v 1. až 3. poradí, dve čestné uznania a dve mimoriadne ceny – generálneho riaditeľa Národného osvetového centra a Ministerstva obrany SR.

 

Súčasťou podujatia bol aj odborný rozborový seminár.

 

Členmi odbornej poroty boli zástupcovia organizátorov súťaže, ktorými boli:

Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenský syndikát novinárov – Klub regionálnej a podnikovej tlače,

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska a Obecné noviny.

Tohtoročná súťaž sa konnala aj v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej univerzity a s mediálnou podporou TASR.

 

Nový Clus získal III. miesto v kategórií obcí do 1000 obyvateľov. Nečakaným ocenením bola Mimoriadna cena Ministerstva obrany SR. Šéfredaktor Peter Maťašeje ju dostal za seriál o vojakoch z klížskej doliny , ktorí bojovali v I. svetovej vojne.

 


Meniny má

Dnes: Laura
Zajtra: Norbert

Presný čas

Partizánske a okolie

 

Kniha:
Partizánske a okolie z neba

 

Knihu je možno zakúpiť na obecnom úrade vo Veľkom Klíži

Interaktívna fotomapa

Cestovné poriadky

Ubytovanie v obci

MAS-stredne-ponitrie

Predpoveď počasia

Počítadlo návštev