Home Obec Veľký Klíž

Obec Veľký Klíž s dvoma miestnymi časťami leží uprostred lesov severného úpätia pohoria Tribeč v uzatvorenej kotline spojenej s údolím rieky Nitry. Obec vznikla v r. 1964 zlúčením Klíža, Klížskeho Hradišťa a Ješkovej Vsi. V r. 1990 sa Ješková Ves osamostatnila.

Len málo obcí na Slovensku sa môže pochváliť takými starobylými dejinami. Obec Klíž je písomne doložená v r. 1244 ako Clus. Prvá písomná zmienka o Klížskom Hradišti je z r. 1293 ako Haradische, patrilo panstvu v Klíži. Obec Clus patrila benediktínskemu opátstvu, ktoré v r. 1074 – 1077 založil Ladislav I. Stál tu benediktínsky kláštor, ktorý sa prvýkrát spomína už v r. 1230, po kláštorných budovách sa zachovali len zvyšky múrov vo farskej záhrade. Rímsko-katolícky kostol Všetkých svätých je z r. 1803, bol postavený na mieste starého kláštorného kostola. Kostol sv. Michala archanjela predstavuje skvost románskej architektúry tohto regiónu, vznikol v r. 1130, používal sa do r. 1828, potom spustol. Obnovili ho v roku 1936. Je typickou pamiatkou Veľkého Klíža, preto sa dostal aj do znaku obce, v 2002 i na poštovú známku. Obec a okolie sú bohaté na ďalšie pamiatky. Na kóte Michalov vrch stál hrad z 11. stor., založený na mieste pravekého hradiska. Na Vrch Hore sa nachádzajú zrúcaniny renesančného kostola z r. 1640 (1706? ) a baroková kaplnka sv. Jána Nepomuckého z r. 1740.

Súčasná obec má charakter vidieckeho sídla s funkciou bývania a turizmu, obyvatelia dochádzajú za prácou do okolitých miest, živnosti sú prevažne v drevovýrobe, obec starne, starší občania sa zaoberajú pre svoju potrebu záhradníčením. Územie je stredne urbanizované, obklopené poľnohospodárskou a lesnou krajinou. Obec je v súčasnosti pekne upravená, má výrazné prvky vidieckeho charakteru.

Obec administratívno-správne patrí v zmysle územného členenia Slovenska do okresu Partizánske, Trenčiansky kraji.

Meniny má

Dnes: Urban
Zajtra: Dušan

Presný čas

Partizánske a okolie

 

Kniha:
Partizánske a okolie z neba

 

Knihu je možno zakúpiť na obecnom úrade vo Veľkom Klíži

Interaktívna fotomapa

Cestovné poriadky

Ubytovanie v obci

MAS-stredne-ponitrie

Predpoveď počasia

Počítadlo návštev